VIDEO MARKETING - nowoczesna forma komunikacji na największej platformie video na świecie. You Tube jako najbardziej opłacalna promocja własnej marki.

Grupa tematyczna: Marketing i sprzedaż, Marketing i PR, Start up

Data: 28.02.2020r.

Cena:
1295 zł/os. > 19.12-07.02.2020
1495 zł/os. > 08.02-28.02.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Jak działa YouTube?

 • funkcje YT oczami widza
 • funkcje YT oczami marki / wydawcy
 • podstawowe metryki

Konfiguracja kanału YouTube

 • ustawienie i zabezpieczenie konta Google
 • powiązanie kanału z innymi usługami Google
 • konfiguracja ustawień kanału YT
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Możliwości działań marketingowych na YT

 • ekosystem YT
 • strategie Hero Hub Help
 • najczęściej spotykane rodzaje kampanii

Współpraca z influencerami

 • rodzaje współpracy i zasady rynku
 • szukanie i nawiązywanie relacji
 • raportowanie i oszustwa
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Emisja reklam na YouTube

 • podstawy systemu Google Ads
 • formaty reklamowe i ich zastosowanie
 • najlepsze praktyki tworzenia kreacji

Zarządzanie kanałem marki

 • analiza opłacalności (Hub vs. Help)
 • zasady tworzenia treści na YT
 • najlepsze praktyki
15:00

Przerwa na lunch

15:15

Analityka YouTube

 • przegląd przez kluczowe metryki 
 • wnioskowanie
 • tworzenie raportów

Prawo autorskie na YouTube

 • podstawy prawa autorskiego
 • prawo cytatu / fair use
 • system Content ID
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cel warsztatu

Zdobycie wiedzy o możliwościach komunikacji na YouTube, największej platformie video na świecie. Jeden dzień szkoleniowy pozwoli nam zrozumieć zasady serwisu i poznać najpopularniejsze formy komunikacji marek.

Na szkoleniu nauczysz się

 • Jakie są możliwości prowadzenia komunikacji Twojej marki na YouTube.
 • Jak poprawnie skonfigurować kanał YouTube i opisywać filmy
 • Jak oceniać oferty agencji na kampanie video na YouTube
 • Jak oszczędzać na działaniach video
 • Jak analizować skuteczność filmów

Na szkoleniu przećwiczysz

 • Tworzenie planu działań na YouTube
 • Zarządzanie kanałem i kampanią YouTube
 • Analizowanie skuteczności Twoich działań

Korzyści dla uczestników

Korzyścią jest nauka „ofensywy” i „defensywy”. Ofensywy, ponieważ po szkoleniu będziesz wiedział jak Twoja marka może prowadzić komunikację na YouTube, co jest dla niej najbardziej opłacalne i co przyniesie największy wzrost przychodów. Defensywy, ponieważ nauczysz się bronić przed nieefektywnymi pomysłami szefa czy mało przemyślanymi ofertami od agencji reklamowych. Pozwoli Ci to nie wydawać budżetu na działania, które okażą się nieopłacalne.

Metody pracy

 • Dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień pracują z komunikacją marek. Jest szczególnie polecane dla pracowników działów marketingu, działów PR, agencji reklamowych, agencji PR oraz domów mediowych.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W VIDEO MARKETING - nowoczesna forma komunikacji na największej platformie video na świecie. You Tube jako najbardziej opłacalna promocja własnej marki. „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 07.02.2020 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 07.02.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.02.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem VIDEO MARKETING - nowoczesna forma komunikacji na największej platformie video na świecie. You Tube jako najbardziej opłacalna promocja własnej marki. (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Maciej Wróblewski

Maciej Wróblewski

Ekspert i praktyk z dziedziny komunikacji marek na YouTube. Jest alumnem programu YouTube Product Experts

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij