Zrozumieć Chiny - Tajniki kulturowe i etykieta w biznesie jako klucz do udanej współpracy

Grupa tematyczna: Branża deweloperska, Centrum usług wspólnych, Sprzedaż i obsługa Klienta

Data: 26-27.02.2020r.

Cena:
1595 zł/os. > 06.02-27.02.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

HISTORIA

 • Rozmiar Chin
 • Mega miasta
 • Historia Chin z perspektywy 5 władców
 • Szlak jedwabny 2.0
 • Współczesne Chiny
 • Zachód vs Wschód
 • Drony i robotyzacja
 • WeChat - jedna aplikacja do życia
 • Idea kredytu społecznego
11:00

Przerwa kawowa

11:15

KULTURA

 • Czym jest kultura Chin? - interpretacja ze względu na symbole, bohaterów, rytuały wartości i praktyki
 • Różnica między Wschodem, a Zachodem
13:00

Przerwa na lunch

14:00

KONFUCJUSZ

 • Nauki Konfucjusza
 • Relacje i posłuszeństwo
 • Konfucjusz w XXI wieku
15:00

Przerwa kawowa

15:15

DECYZJE

 • Typy osobowości
 • Na czym polega balans zaufania
 • Jak zbudować zaufanie?

ZNACZENIE NAUKI

 • Stosunek do nauki
16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

CZAS

 • Linearny, a cykliczny

BYLEJAKOŚ(Ć)

 • Czym się objawia
 • Jak sobie z nią radzić?
11:00

Przerwa kawowa

11:15

RELACJA

 • Typy relacji
 • Zachód vs Wschód
 • Relacja to coś więcej
 • Chiński model relacji
 • Zachodni model relacji
 • Jak się wkupić?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

TWARZ

 • Czym jest twarz?
 • Wiele znaczeń twarzy
 • Stracenie twarzy
 • Zyskiwanie twarzy
 • Dzielenie się twarzą
 • Twarz, a nacjonalizm
15:00

Przerwa kawowa

15:15

SUGESTIE

 • Czemu to mnie powinno zależeć?
 • Przyszłość Chin
 • Jak nie zbudować wokół siebie muru? - twoja strategia działania
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Szkolenie dedykowane dla

 • osób aktywnie pracujących z Chińczykami – to szkolenie pomoże Ci rozwinąć nowe umiejętności współpracy
 • testerów, developerów, konsultantów – by dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu jeszcze łatwiej realizować projekty w międzynarodowym gronie
 • przedsiębiorców – bez względu na branżę, jaką reprezentujesz, udana komunikacja z Azją jest kluczem do zdobycia klientów i rozwoju Twojej firmy
 • managerów – musisz nauczyć się współpracować z międzynarodowym zespołem i kontrahentami, żeby efektywnie zarządzać oraz delegować zadania

Celem szkolenia jest

 • Przezwyciężenie stresu i lęku przed współpracą z Chińczykami
 • Zniwelowanie kłopotliwych sytuacji, które mogłyby mieć miejsce przy braku znajomości chińskiej kultury
 • Nauczenie Cię jak prowadzić skuteczne dyskusje z Chińczykami
 • Przedstawić ci jak efektywnie współpracować z Chinami na stopie biznesowej
 • Przekazanie Ci umiejętności kontrolowania zadań zleconych Chińczykom

Na szkoleniu nauczysz się

 • Jak prowadzić wartościowe i merytoryczne dyskusje z Chińczykami
 • Jak efektywnie współpracować z najdynamiczniej rozwijającym się narodem na świecie
 • W jaki sposób kontrolować zadania zlecone Chińczykom

Na szkoleniu przećwiczysz

 • Nowe umiejętności, by wejść na wyższy poziom kompetencji zawodowych
 • Międzynarodowe know-how niedostępne nigdzie indziej
 • Unikalną wiedzę, która wzmocni twoje umiejętności miękkie

Metody pracy

 • Praktyczne podejście do zagadnienia
 • Maksymalnie uproszczenie i przekazanie wielu cennych, bezpośrednich wskazówek od prowadzącego
 • Praca w grupach
 • Studium przypadku
 • Dyskusja

Korzyści dla uczestników

 • Zdobędziesz nowe i unikalne na polskim rynku umiejętności miękkie
 • Uzyskasz wiedzę, która sprawi, że znacząco poprawisz relacje z chińskimi kontrahentami
 • Poznasz dziesiątki praktycznych przykładów zachowań, które pomogą Ci odnaleźć się podczas rozmów z Chińczykami

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 05.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 05.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zrozumieć Chiny - Tajniki kulturowe i etykieta w biznesie jako klucz do udanej współpracy „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 05.02.2020 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 05.02.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.02.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zrozumieć Chiny - Tajniki kulturowe i etykieta w biznesie jako klucz do udanej współpracy (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 05.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 05.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Marcin Sikorski

Marcin Sikorski

Ekspert i popularyzator Internetu Rzeczy, felietonista serii „Od zera do IoT”

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij