NADCHODZĄCE WYDARZENIA Wyszukaj wydarzenia, które Cię interesują

Kategorie:
Grupa Tematyczna:

Wrzesień 2018

10.09 - 11.09.2018
Konferencje

MiFID II i najnowsze RTS - wpływ na świadczenie usług bankowych

1995.00 zł/os.
Sprawdź
10.09 - 11.09.2018
Konferencje

Bank vs Klient - Odpowiedzialność stron w bankowości elektronicznej

1995.00 zł/os.
Sprawdź
12.09 - 13.09.2018
Konferencje

Rozliczenia energii elektrycznej, gazu oraz ciepła - najczęstsze problemy i aktualne wyzwania

1995.00 zł/os.
Sprawdź
19.09 - 20.09.2018
Konferencje

Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego względem Prezesa URE - kontrole, decyzje, kwestie sporne

1995.00 zł/os.
Sprawdź
24.09 - 25.09.2018
Konferencje

Współpraca TFI z instytucjami rynku kapitałowego – KNF, GPW, Depozytariusz

1995.00 zł/os.
Sprawdź
26.09 - 27.09.2018
Konferencje

FinTECH w sektorze finansowym – możliwości, rozwiązania

1995.00 zł/os.
Sprawdź
26.09 - 27.09.2018
Konferencje

Proces wdrażania systemu compliance w branży deweloperskiej - systemowe podejście do zarządzania ryzykiem zgodności

1995.00 zł/os.
Sprawdź
Następne miesiące