NADCHODZĄCE WYDARZENIA Wyszukaj wydarzenia, które Cię interesują

Kategorie:
Grupa Tematyczna:

Marzec 2019

25.03 - 26.03.2019
Konferencje

Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV

2795.00 zł/os.
Sprawdź

Kwiecień 2019

08.04 - 09.04.2019
Konferencje

Ryzyko zmian w otoczeniu prawnym TFI i Depozytariuszy

2795.00 zł/os.
Sprawdź
10.04 - 11.04.2019
Konferencje

Eliminacja ryzyk w umowach o roboty budowlane w oparciu o nowelizację ustawy ograniczającej zatory płatnicze

2795.00 zł/os.
Sprawdź

Maj 2019

09.05 - 10.05.2019
Konferencje

Eliminacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

1995.00 zł/os.
Sprawdź
13.05 - 14.05.2019
Konferencje

PSD II - obowiązki i ryzyka w kontekście relacji z klientem

1995.00 zł/os.
Sprawdź
13.05 - 13.05.2019
Konferencje

PSD II - obowiązki i ryzyka w kontekście relacji z klientem - Dzień 1

1197.00 zł/os.
Sprawdź
14.05 - 14.05.2019
Konferencje

PSD II - obowiązki i ryzyka w kontekście relacji z klientem - Dzień 2

1197.00 zł/os.
Sprawdź
14.05 - 15.05.2019
Konferencje

Wyzwania w zakresie emisji do powietrza i gospodarowania odpadami - aspekty prawne i praktyczne

1995.00 zł/os.
Sprawdź
20.05 - 21.05.2019
Konferencje

Nowe zasady rozliczeń odbiorców końcowych w oparciu o zmiany w prawie energetycznym

1995.00 zł/os.
Sprawdź

Czerwiec 2019

03.06 - 04.06.2019
Konferencje

Wykorzystanie technologii blockchain w sektorze energetycznym

1995.00 zł/os.
Sprawdź
Następne miesiące