Budowanie angażującego contentu w Social Mediach i stronach www

Grupa tematyczna: Sprzedaż i obsługa Klienta, Marketing i PR

Data: 25.04.2019r.

Cena:
1495 zł/os. > 05.04-30.04.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wprowadzenie do szkolenia

 • rozpoznanie potrzeb szkoleniowych uczestników
 • rekonesans wiedzy uczestników na temat content marketingu
 • definicja content marketingu i jego rola we współczesnym biznesie
10:30

Strategia content marketingowa

 • czym jest strategia content marketingowa
 • elementy strategii content marketingowej
 • budowa person jako niezbędny element strategii
12:00

Narzędzia content marketingowe

 • rodzaje content marketingu
 • wybór najlepszych narzędzi content marketingowych pod kątem celów biznesowych
 • dystrybucja contentu w internecie
 • pomiar skuteczności działań content marketingowych
13:30

Przerwa na lunch

14:00

Content marketing w social mediach

 • różnice w tworzeniu treści w różnych mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)
 • przegląd przydatnych programów i aplikacji
15:00

Copywriting

 • najskuteczniejsze formuły copywriterskie
 • najczęściej popełniane błędy w copywritingu
 • sesja pytań i odpowiedzi 
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Przewaga własnej Mental Power nad otoczeniem i wykorzystanie jej do współpracy to jeden z kluczowych elementów przewagi na konkurencyjnym rynku pracy w obecnych czasach. Szkolenie to daje podstawowy zakres wiedzy na temat wykorzystania swoich naturalnych predyspozycji do bycia bardziej skutecznym. Doświadczenia zdobyte podczas szkolenia wnoszą unikalny aspekt pracy nad własnym umysłem i emocjami, by na tej bazie umocnić swoją rolę jako lidera w organizacji.

Cel szkolenia:

Content jest królem! To powiedzenie mimo lat nie traci na wartości. Content marketing jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi promowania współczesnych marek. Oczywiście pod warunkiem, że jest odpowiednio wykorzystywany. Celem szkolenia zatytułowanego: Budowanie angażującego contentu w social mediach i stronach www jest uświadomienie uczestnikom roli contentu we współczesnym marketingu, jak również przedstawienie najskuteczniejszych sposobów tworzenia i dystrybucji treści w internetowym świecie. 

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • czym jest strategia content marketingowa
 • jakie są rodzaje content marketingu
 • o najlepszych narzędziach content marketingowych pod kątem celów biznesowych
 • o różnicach w tworzeniu treści w różnych mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)
 • o najskuteczniejszych formułach copywriterskich

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu?:

 • otrzymasz potężną dawkę wiedzy w skondensowanej formie
 • poznasz rozwiązania, które będzie można po chwili wdrożyć we własnej firmie 
 • wzbogacisz swoją wiedzę nie tylko z zakresu content marketingu, ale również copywritingu


Metody szkoleniowe:

 • wykład
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 04.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 04.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Budowanie angażującego contentu w Social Mediach i stronach www „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 04.04.2019 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 04.04.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.04.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Budowanie angażującego contentu w Social Mediach i stronach www (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 04.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 04.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Dagmara Pakulska

Dagmara Pakulska

Trener e-marketingu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij