E-mail marketing – 100% praktyki o mailingach i newsletterach

Grupa tematyczna: Marketing i sprzedaż, Marketing i PR

Tagi: web-writing | SEO | direct response | reklama natywna | e-mail marketing | newslettery

Data: 31.03.2023r.

Cena:
1395 zł/os. > 02.03-31.03.2023

Program

 
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Jak pozyskiwać i motywować odbiorców do rejestracji ?

 • 7 sposobów na efektywne budowanie baz i motywowanie użytkowników do pozostawienia adresu e-mail
 • Garść formalnych i technicznych porad o tworzeniu baz mailingowych
 • Optymalny czas wysyłki - czyli kiedy, w jaki sposób i ilu konkurentów mamy w docieraniu do odbiorcy
 • Segmentacja baz danych – co i komu wysłać by osiągać dobre rezultaty?
 • Bazy zewnętrzne – przegląd ofert i jakości wysyłek do baz partnerów
 • Raporty e-mail marketingowe – Polska i Świat
10:15

Jak napisać i zaprojektować skuteczny e-mailing?

 • Jak tworzyć tematy wiadomości i kształtować pole nadawcy, by zwiększyć otwieralność e-maili?
 • W jaki sposób odbiorca mailingu "skanuje" jego treść i co decyduje o kliknięciu?
 • Kreacja animowana vs kreacja dynamiczna – różnice, projektowanie, przykłady
 • Mobile w e-mail marketingu – jak skanujemy e-maile na smartfonach?
 • Dekalog tworzenia pro-sprzedażowych treści – jak zachęcać do podjęcia akcji?
 • Przykłady dobrych i „złych” e-mailingów
11:00

Przerwa

11:15

Projektowanie i redagowanie skutecznego newslettera od A do Z

 • Jak powinien wyglądać wzorcowy newsletter – layout, układ, kategorie w praktyce?
 • Gdzie umieszczać i w jaki sposób eksponować newralgiczne treści, aby w kilka sekund przyciągnęły uwagę czytelnika?
 • Trendy w newsletterach – wideo, dźwięk, mobile, itp.
 • „Dobry” newsletter – case study
 • Ćwiczenie: Projektowanie wzorcowego e-mailingu reklamowego w oparciu o badanie eye-tracking.
12:00

Jak skutecznie wysyłać listy elektroniczne, by trafiały do celu?

 • Jak wysłać przygotowaną wiadomość by mieć pewność że dotarła? SPAM w praktyce
 • Jak testować wiadomości przed wysyłką?
 • Jak omijać folder „oferty”?
 • Kryteria wyboru platformy – o systemach bezpłatnych, ale i tych gdy nie tylko cena ma znaczenie…
12:45

Przerwa

13:15

Raportowanie i statystyki – co i w jaki sposób mierzyć?

 • Na co mogę liczyć, czyli benchmark rynkowe wraz z omówieniem:
  • Co mierzyć? Przegląd wskaźników – od dostarczalności przez otwieralność i klikalność
  • W jaki sposób mierzyć i jak porównać efekty działań – benchmarki rynkowe
  • Jak interpretować statystyki i wartości?
  • Raporty rynkowe – statystyki i wartości
14:00

Zakończenie

Artur Maciorowski
Trener, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Główne zagadnienia:

 • efektywne budowanie baz i motywowanie użytkowników do pozostawienia adresu e-mail
 • segmentacja baz danych – co i komu wysłać by osiągać dobre rezultaty?
 • jak napisać i zaprojektować skuteczny e-mailing?
 • projektowanie i redagowanie skutecznego newslettera
 • jak skutecznie wysyłać listy elektroniczne, by trafiały do celu?
 • w jaki sposób mierzyć i jak porównać efekty działań – benchmarki rynkowe

Grupa docelowa:
Szkolenie jest przeznaczone dla ekspertów i specjalistów ds. e-marketingu i Public Relations odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych klientów jak i utrzymywanie relacji z obecnymi, handlowców, których głównym narzędziem w pozyskiwaniu klienta są działania bezpośrednie (telefon, e-mail) oraz kierowników i dyrektorów nadzorujących komunikację marketingową i sprzedaż.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zofia Bernat

Coordination Specialist, Junior Trainings Organization Specialist
Coordination Department
M: +48 575 300 528
e-mail: z.bernat@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 1.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 1.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W E-mail marketing – 100% praktyki o mailingach i newsletterach „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 1.03.2023 r.

  2. 1395 zł + 23% VAT po 1.03.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 31.03.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem E-mail marketing – 100% praktyki o mailingach i newsletterach (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 1.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 1.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Artur Maciorowski

Artur Maciorowski

Trener, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij