Jak kreować wizerunek firmy w Social Mediach - Employer Branding

Grupa tematyczna: Marketing i PR

Data: 04.06.2019r.

Cena:
1295 zł/os. > 15.03-08.05.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Powitanie (przedstawienie trenera, uczestników oraz omówienie agendy spotkania)

9:45

CZĘŚĆ 1. Kandydat w social media

 • Jak media społecznościowe wpływają na employer branding pracodawcy?
 • Źródła wiedzy online kandydata o pracodawcy
 • Candidate journey w sieci i punkty styku z pracodawcą
11:00

Przerwa kawowa

11:30

CZĘŚĆ 2. Wstęp do strategii employer brandingowej w social media

 • Audyt sytuacji wyjściowej
 • Określanie celów
 • Mapowanie potrzeb kandydatów
 • Dostosowanie strategii do realiów social media
 • Planowanie taktyki
13:00

Przerwa na lunch

13:30

CZĘŚĆ 2. Wstęp do strategii employer brandingowej w social media, c.d.

 • Narzędzia i platformy (Facebook, Linkedin, Goldenline, YouTube, Instagram, w tym InstaStories, Twitter)
 • O czym mówić i jak rozmawiać w social media – dobre i złe praktyki
 • Jak budować programy employee social media advocacy
 • Współpraca z liderami opinii online (blogerzy, youtuberzy, instagramerzy)
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Część 3. Analiza i pomiar efektów

 • Pomiar skuteczności działań w Internecie
 • Monitoring – dlaczego warto to robić?
 • Przydatne narzędzia
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?:

Liczba użytkowników Internetu, a w szczególności mediów społecznościowych w Polsce rośnie. Dziś aktywnie korzystają z nich wszystkie 4 pokolenia kandydatów – dojrzali baby boomersi, będący w kwiecie zawodowego wieku przedstawiciele generacji X oraz najmłodsze generacje – Y i Z.
Nowe technologie i media społecznościowe pozwalają urozmaicić tradycyjne działania realizowane przez zespoły HR. Do kandydatów docierać można dziś szybciej, efektywniej i taniej, wchodząc z nimi w dialog i na bieżąco odpowiadając na ich pytania. Szkolenie pozwala uporządkować wiedzę nt. zasad jakimi warto kierować się w social media, najważniejszych serwisów społecznościowych oraz przydatnych narzędzi, ułatwiających budowę i promocję marki pracodawcy w sieci.

Celem tego szkolenia jest pokazanie pracodawcom możliwości employer brandingowych, które daje zaangażowanie w social media, a także zaprezentowanie narzędzi i technik ułatwiających planowanie działań employer brandingowych w sieci.

To szkolenie jest dla ciebie jeśli chcesz nauczyć się:

 • budować i promować markę pracodawcy w social media
 • określić cele działań employer brandingowych w sieci
 • budować persony, korzystać z mapy empatii i mapować punkty styku kandydata z marką w Internecie
 • budować społeczności kandydatów oraz pracowników wokół firm
 • prowadzić dialog z kandydatami
 • monitorować efekty swoich działań

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • z jakich serwisów korzystają najczęściej użytkownicy?
 • co social mediowa rewolucja oznacza dla pracodawców i jakimi zasadami warto się kierować w social mediach?
 • jak mogą się przygotować, by jeszcze lepiej prowadzić swoje działania employer brandingowe?
 • Jakie narzędzia ułatwiają budowę i promocję marki pracodawcy w sieci

Metody szkoleniowe:

 • Zajęcia warsztatowe z elementami procesów design thinking

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Jak kreować wizerunek firmy w Social Mediach - Employer Branding „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 07.05.2019 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 07.05.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Jak kreować wizerunek firmy w Social Mediach - Employer Branding (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Maja Gojtowska

Maja Gojtowska

ekspert w dziedzinie employer brandingu i komunikacji w obszarze rekrutacji i HR

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij