Licencjonowanie oraz prawo autorskie w obszarze IT i środowisku cyfrowym

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo, Start up, Sztuczna Inteligencja

Tagi: KNF | PSD2 | TPP | open banking | API

Data: 15-16.06.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 15.05-16.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Prawa autorskie w umowach IT – jak kupować i sprzedawać oprogramowanie

 • Ochrona prawno-autorska kodów źródłowych
 • Przekazanie kodu źródłowego oprogramowania i idąca za nim dokumentacja
 • Przeniesienie praw autorskich od pracownika do pracodawcy
 • Kwestie prawno-autorskie w kontekście sztucznej inteligencji
 • Przeniesienie praw autorskich, czy licencje? Porównanie modeli dystrybucji oprogramowania.
Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Associate, SSW Pragmatic Solutions
Szymon Ciach

Szymon Ciach

Associate, SSW Pragmatic Solutions
11:30

Przerwa

12:00

Oprogramowanie w modelu Saas – licencja czy innego rodzaju umowa?

 • Licencyjne i bezlicencyjne modele korzystania z oprogramowania
 • Podstawowe problemy prawne umów w modelu SaaS
 • Udostępnianie oprogramowania w modelu SaaS jako świadczenie e-usług
Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Bird & Bird
13:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe na systemy IT – problematyka

 • Wzorcowe klauzule umowne i najczęstsze problemy i pułapki w umowach
 • Spory z branży IT i koncyliacyjne metody ich rozwiązywania
Xawery Konarski

Xawery Konarski

Starszy Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Joanna Stecyk

Joanna Stecyk

Radca prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
11:00

Przerwa

11:30

Umowy licencyjne w obrocie transgranicznym

Maciej Kubiak

Maciej Kubiak

Adwokat, Wspólnik, Kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
13:00

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czego się dowiesz:
Przekazanie oprogramowania jest procesem dość problemowym, budzącym wiele niejasności. Niedoprecyzowanie pola eksploatacji w umowie to poważny błąd. Narażamy się na straty, jeśli nieprawidłowo zabezpieczymy oprogramowanie przed nadużyciami, a także wtedy, gdy nie zabezpieczymy należycie praw do niego. Na naszym warsztacie porównamy sobie modele dystrybucji oprogramowania, omówimy między innymi kwestię prawa autorskiego, przekazania kodu źródłowego, umów wdrożeniowych i utrzymaniowych a także wiele innych kwestii.

Co zyskasz?
Wiedzę w zakresie:

 • Prawa autorskie w umowach IT – jak kupować i sprzedawać oprogramowanie
 • Oprogramowanie w modelu Saas
 • Umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe na systemy IT
 • Umowy licencyjne w obrocie transgranicznym

Techniczne szczegóły szkolenia

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Licencjonowanie oraz prawo autorskie w obszarze IT i środowisku cyfrowym „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi:

  1. 1 995 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Warsztacie obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Warsztacie;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Licencjonowanie oraz prawo autorskie w obszarze IT i środowisku cyfrowym (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztacie.

 

Prowadzący

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Adwokat, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Counsel, Kochański & Partners

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Counsel, Kochański & Partners

Joanna Stecyk

Joanna Stecyk

Radca prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Bird & Bird

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij