Przywództwo w okresie zmian, czyli jak skutecznie przeprowadzić zespół przez zmiany

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 20-21.11.2019r.

Cena:
1795 zł/os. > 31.10-21.11.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Człowiek w procesie zmiany

 • Emocje towarzyszące zmianie i reakcja mózgu na zmiany
 • Dlaczego zmiany budzą opór?
 • Jak - komunikując zmianę - zyskiwać sojuszników zmiany, a nie wrogów?
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Człowiek w procesie zmiany cz2.

 • Jak przekazywać niepopularne decyzje
 • Ćwiczenia praktyczne ilustrujące reakcję na zmianę i sposoby zarządzania zmianą
 • Model Kotterai krzywa Fishera – praktyczne case’y ilustrujące proces wprowadzania zmian
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Lider i jego rola w procesie zmiany cz1.

 • Zarządzanie motywacją i wyznaczanie celów w procesie zmian
 • Co wpływa na realizację celów w procesie zmian
 • Exposé Szefa jako wstęp do zmian – ćwiczenia praktyczne
 • Interaktywne dyskusje oraz wymiana doświadczeń uczestników
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zespół w procesie zmiany cz1.

 • Strategia i sposób jej komunikacji
 • „Trójkąt dramatyczny” w procesie zmiany
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Zespół w procesie zmiany cz2.

 • Zarządzanie przez cele a motywacja
 • Jak zaangażować zespół w proces zmian?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Lider i jego rola w procesie zmiany cz2.

 • Kształtowanie autorytetu – ćwiczenia praktyczne
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie zmian
 • Feedback i upward feedback jako narzędzie do wprowadzania zmian – ćwiczenia praktyczne
 • Interaktywne dyskusje oraz moderowana wymiana doświadczeń uczestników
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Nauczysz się:

 • Jak - będąc liderem - komunikować zmiany, aby zjednać sobie sojuszników nie wrogów.
 • Jak ludzki mózg reaguje na zmiany i dlaczego budzą one opór.
 • Zarządzać negatywnymi emocjami w procesie zmian i skutecznie motywować zespoły
 • Zarządzać procesem zmiany i efektywnie je wdrażać.
 • Jak wyznaczać cele w procesie zmian i jak je skutecznie osiągać

Przećwiczysz:

 • Jaka jest rola lidera i jak przeprowadzić Twój zespół przez proces zmian
 • Jak udzielać informacji zwrotnej pracownikowi i upward feedbacku przełożonemu?
 • Exposé szefa jako wstęp do wprowadzenia zmiany
 • Jak Twój mózg reaguje na zmiany i dlaczego tak się dzieje?
 • Zarządzanie emocjami i wyznaczanie celów w procesie zmian.

Otrzymasz:

 • Konkretne wskazówki
 • Propozycje narzędzi do wykorzystania w praktyce
 • Praktyczne rozwiązania i przykłady z wdrożeń z praktyki prowadzącego
 • Zestaw materiałów szkoleniowych
 • Materiały-niespodziankę po szkoleniu

Metody:

Warsztat zostanie przeprowadzony technikami interaktywnymi z pełnym zaangażowaniem uczestników, w oparciu o współczesną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu z użyciem technik efektywnego uczenia się i nauczania.

Szkolenie kierowane do:

 • Dyrektorów, Managerów, Kierowników
 • Osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie zmian w organizacji
 • Kierowników projektów
 • Dla wszystkich chętnych, którzy zainteresowani są zgłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania zmianą

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przywództwo w okresie zmian, czyli jak skutecznie przeprowadzić zespół przez zmiany „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT do 30.10.2019 r.

  2. 1 795 zł + 23% VAT po 30.10.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.11.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Przywództwo w okresie zmian, czyli jak skutecznie przeprowadzić zespół przez zmiany (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Małgorzata Warda

Małgorzata Warda

Trener, HR Manager

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.



Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij