REITy – nowy instrument na rynku nieruchomości

Grupa tematyczna:
Branża deweloperska

Data: 20-21.09.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Mira
Kantor-Pikus

Rozwój rynku funduszy typu REIT na świecie i uwarunkowania ich rozwoju w Polsce

 • Pozytywna rola REITów w rozwoju gospodarczym krajów Europy Zachodniej i ich wpływ na sukces ekonomiczny
 • Koncepcja REITów w Polsce na podstawie rozwiązań przyjętych za granicą – możliwości przeniesienia tych zastosowań na rynek polski
 • Charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce pod kątem inwestycyjnym - perspektywy i bariery rozwoju REITów
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Marek
Kozaczuk

Analiza spółek z rynku polskiego działających już w formule REITów – case study

 • Sukces czy porażka? - Analiza dotychczasowej działalności polskich spółek z zagranicznym kapitałem działających w formie REITów 
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Maciej
Duch

av

Sebastian
Ponikowski

Omówienie nowego modelu inwestycyjnego w świetle Ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

 • Ustawa o spółkach rynku wynajmu nieruchomości – omówienie założeń Ustawy i kluczowych kwestii prawnych
 • Wymagania wobec podmiotów, które chcą utworzyć spółkę rynku wynajmu nieruchomości
 • Obowiązek wpisu spółki typu REIT do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
15:00
av

Tomasz
Wickel

Kluczowe wątpliwości związane z opodatkowaniem REITów

 • Wprowadzenie zachęt podatkowych przy inwestowaniu w spółki rynku wynajmu nieruchomości
 • Kwestia zwolnienia dywidendy wypłacanej z REITów z podatku od dochodów
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Piotr
Hofman

PANEL DYSKUSYJNY: W jaki sposób REITy zmienią oblicze polskiego rynku kapitałowego i rynku nieruchomości?

 • Analiza szans i zagrożeń rozwoju rynku REITów w Polsce
 • Potencjalne skutki ekonomiczne wprowadzenia REITów w Polsce
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Mira
Kantor-Pikus

av

Marcin
Panek

av

Artur
Kaźmierczak

av

Elżbieta
Chmielowska

PANEL DYSKUSYJNY: REITy mieszkaniowe i ich wpływ na polski rynek nieruchomości

 • Włączenie mieszkań do nieruchomości na których będą mogły zarabiać REITy
 • Czy REITy mają szanse sprawdzić się na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych?
 • Rozwój REITów jako zagrożenie dla stabilnie rosnącego rynku mieszkań na wynajem
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Piotr
Hofman

av

Artur
Wach

REITy – szansa czy zagrożenie dla rynku aparthoteli i condohoteli

 • Czy REIT-y znajdą zastosowanie w odniesieniu do najmu krótkoterminowego?
 • Możliwość budowy nowych produktów na rynku nieruchomości dzięki REIT-om
 • Czy spółki rynku wynajmu nieruchomości są w stanie wesprzeć aparthotele i condohotele?
 • Zagrożenie dla deweloperów – czy REITy odbiorą im potencjalnych nabywców nieruchomości?
15:00
av

Michał
Pietuszko

Ukształtowanie bezpieczeństwa inwestycji w spółki rynku wynajmu nieruchomości

 • Główne ryzyka w działaności REITów i możliwości ich ograniczenia przez ustawodawcę
 • Swoboda wejścia i wyjścia z inwestycji jako gwarancja bezpieczeństwa
 • Nieruchomość na wynajem czy inwestycja w REITy - co wybrać pod kątem bezpieczeństwa i opłacalności inwestycji?
16:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Analiza spółek z rynku polskiego działających już w formule REITów – case study
 • Wymagania prawne wobec podmiotów, które chcą utworzyć spółkę rynku wynajmu nieruchomości
 • Kluczowe wątpliwości związane z opodatkowaniem REITów
 • PANEL DYSKUSYJNY: W jaki sposób REITy zmienią oblicze polskiego rynku kapitałowego i rynku nieruchomości?
 • Czy REITy mają szanse sprawdzić się na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych?
 • Możliwości budowy nowych produktów na rynku nieruchomości dzięki REIT-om
 • Ukształtowanie bezpieczeństwa inwestycji w spółki rynku wynajmu nieruchomości
 • Swoboda wejścia i wyjścia z inwestycji jako gwarancja bezpieczeństwa

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

REITy to spółki inwestujące w nieruchomości na wynajem: biura, centra handlowe, mieszkania oraz hotele. Taka forma inwestowania już od dawna funkcjonuje na rynkach zachodnich, natomiast w naszym kraju dopiero nabiera większego rozpędu. Spółki inwestujące w nieruchomości na wynajem w prawie oficjalnie jeszcze nie funkcjonują. Przygotowana Ustawa o spółkach rynku wynajmu nieruchomości umożliwi realizację takich inwestycji z dniem 1 stycznia 2018 r. Brak regulacji prawnych nie stanowi jednak dla inwestorów przeszkody i na polskim rynku nieruchomości funkcjonują już tego typu podmioty. Działają one w Polsce głównie pod postacią zagranicznych funduszy, które inwestują w polskie biurowce i galerie handlowe. Pomimo przygotowania polskiej Ustawy, której zadaniem było uporządkowanie inwestycji tego typu, REITy budzą wiele wątpliwości
i obaw. Wiele pytań pojawia się również w odniesieniu do rynku apart i condohoteli. Przykładowo, czy dla rynku condo będzie to szansa – bo fundusze mogą wesprzeć condohotele? Czy wręcz zagrożenie dla deweloperów – bo REITy odbiorą im potencjalnych nabywców nieruchomości? Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, podczas którego Eksperci z branży nieruchomości przedstawią jak model REITów funkcjonuje na rynkach zagranicznych, czy i jak tamtejsze rozwiązania można przenieść na rynek polski. Prelegenci przeanalizują spółki, które już działają w Polsce w formule REITów, czy ich działalność okazała się sukcesem, czy może porażką. Omówione zostaną także potencjalne zagrożenia związane z wejściem w życie Ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Przybliżone zostaną również perspektywy inwestycji spółek REIT-owych w nieruchomości mieszkaniowe oraz Eksperci dokonają analizy co wybrać pod kątem zwrotu z inwestycji – REITy czy nieruchomości na wynajem.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy deweloperów oraz przedstawicieli branży nieruchomości komercyjnych. W szczególności zapraszamy:

 • Prezesów oraz Członków Zarządu
 • Działy Prawne
 • Działy Nieruchomości
 • Działy Inwestycji

Warsztat kierujemy również do wszystkich osób, które zainteresowane są inwestycjami w formie REITów.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REITy – nowy instrument na rynku nieruchomości „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.07.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 18.08.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 18.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem REITy – nowy instrument na rynku nieruchomości (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Mira Kantor-Pikus

Head of Equity Debt & Structured Finance, Capital Markets at Cushman & Wakefield

avatar

Marek Kozaczuk

Partner, Prawo podatkowe, Prawo spółek i rynków kapitałowych, Greenberg Traurig

avatar

Maciej Duch

Partner w zespole Prawa Nieruchomości, Kancelaria Prawna SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

avatar

Sebastian Ponikowski

Partner, zespół Fuzji i Przejęć oraz Postępowań Restrukturyzacyjnych, Procesów Upadłościowych i Naprawczych, Kancelaria Prawna SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

avatar

Tomasz Wickel

Partner w zespole Prawa Podatkowego, Kancelaria Prawna SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

avatar

Piotr Hofman

Prezes Zarządu, HM INWEST

avatar

Michał Pietuszko

Radca Prawny, DLA Piper

avatar

Marcin Panek

Capital Resources Director, Golub GetHouse

avatar

Artur Kaźmierczak

Współwłaściciel Grupy Mzuri, Prezes Zarządu Mzuri Investments i Mzuri CFI, Członek Rady Nadzorczej Mzuri

avatar

Elżbieta Chmielowska

Biuro Finansowania Nieruchomości i Departament Finansowania Dłużnego, Bank Zachodni WBK S.A.

avatar

Artur Wach

Dyrektor Zarządzający, Wprost Nieruchomości

Partnerzy