Trening siły mentalnej lidera

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 15.04.2019r.

Cena:
1495 zł/os. > 23.03-30.04.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Pewność siebie jako podstawa pracy lidera

 • Źródła pewności siebie
 • Biologia pewności siebie
 • Badania dot. pewności siebie - co możesz zmienić natychmiast
 • Warsztat lidera - trening pewności siebie
10:45

Przerwa kawowa

11:00

Inteligencja emocjonalna w pracy szefa

 • Elementy inteligencji emocjonalnej
 • Sposoby rozwijania EI w pracy szefa
 • Wpływ poziomu EI na zarządzanie zespołem
 • Warsztat lidera - trening EI

Koncentracja

 • Koncentracja jednostki a efektywność zespołu
 • Bodźce i ich oddziaływanie na ciało.
 • Wpływ świadomego działania na sukces.
 • Wewnętrzny spokój.
 • Metody poprawy koncentracji - trening lidera
13:30

Przerwa na lunch

14:30

Porażka kluczowym składnikiem sukcesu

 • Prawo do porażki
 • Nawyk zwyciężania
 • Kluczowe składniki sukcesu
 • Warsztat lidera - trening kompetencji managerskich

Zaufanie we współpracy

 • Zaufanie w zespole różnych pokoleń
 • Wpływ roli lidera na współpracę w grupie
 • Wzorce przekonań i ich wpływ na zaufanie
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Moc własnej siły mentalnej i wykorzystanie jej do współpracy z otoczeniem to jeden z kluczowych elementów przewagi na konkurencyjnym rynku pracy w obecnych czasach. Szkolenie to daje podstawowy zakres wiedzy na temat wykorzystania swoich naturalnych predyspozycji do bycia bardziej skutecznym. Doświadczenia zdobyte podczas szkolenia wnoszą unikalny aspekt pracy nad własnym umysłem i emocjami, by na tej bazie umocnić swoją rolę jako lidera w organizacji.

Celem tego szkolenia jest poszerzenie świadomości własnych potencjałów i doskonalenie cech przywódczych do skutecznego zarządzania podległym zespołem.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak zbudować trwale i szybko pewność siebie
 • Jak inteligencja emocjonalna wpływa na bycie liderem
 • Jak radzić sobie z porażką
 • Jak wyrobić w sobie nawyk zwyciężania
 • Jak lider wpływa na proces formowania zespołu

Po szkoleniu zdobędziesz następujące umiejętności:

 • nauczysz się kontrolować i zarządzać własnym umysłem i postawami
 • opanujesz skuteczne metody i techniki koncentracji
 • nauczysz się przekuwać porażkę w sukces i budować na jej podstawie pewność siebie przez doświadczenia
 • nauczysz się zarządzać procesem formowania zespołu
 • poznasz narzędzia do utrwalenia w sobie i zespole nawyku zwyciężania

Metody szkoleniowe:

 • wykład
 • scenki z udziałem uczestników
 • ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupach
 • dyskusja
 • materiały video

Benefity:

 • pobieranie materiałów w wersji elektronicznej
 • kameralne grupy
 • 8 godzin szkoleniowych
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.03.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.03.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Trening siły mentalnej lidera „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 22.03.2019 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 22.03.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.04.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Trening siły mentalnej lidera (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.03.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.03.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Małgorzata Sawicka

Małgorzata Sawicka

Trener profesjonalnego wizerunku

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij