Informacje o firmie

Informacje o firmie

Historia Firmy

MM Conferences rozpoczęła swoją działalność w lutym 2008 roku. Jest wiodącym organizatorem sympozjów, konferencji, kongresów i warsztatów w sektorze konferencyjnym premium na najwyższym poziomie merytorycznym. Pomimo krótkiego okresu działalności, firma szybko znalazła się w gronie liderów na rynku konferencyjnym. Świadczy o tym szybka reakcja na zapotrzebowanie rynku, współpraca z wybitnymi prelegentami, wysoki poziom dostarczanego kontentu merytorycznego jak i jakość świadczonych przez nas usług.

Kluczem do szybkiego wzrostu MM Conferences jest inwestowanie w pracowników oraz dywersyfikacja i rozwój produktów. Oprócz organizowania spotkań biznesowych, MM Conferences to również wydawca czasopisma Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów oraz organizator szkoleń wewnętrznych dla firm w ramach MMC Szkolenia.

Od 2008 roku MM Conferences zorganizowało kilkaset warsztatów, konferencji i szkoleń, a nasza marka stała się rozpoznawalna w kluczowych dla rynku sektorach.

Działalność MM Conferences rozpoczęła się od zorganizowania VIII Sympozjum Świata Telekomunikacji. W ramach tego projektu udało nam się zdobyć zaufanie i przychylność kluczowych firm z sektora telekomunikacyjnego, które przełożyło się na udział w.w. w charakterze partnerów i sponsorów organizowanych przez MM Conferenes wydarzeń.

Portfolio kluczowych projektów w ramach sektora Telekomunikacji i Mediów została dodatkowo wzmocniona takimi projektami jak Media Summit oraz Zmiany w Regulacjach i Prawie Telekomunikacyjnym, które zapoczątkowały cykl corocznych dużych konferencji, skupiających wszystkich czołowych interesariuszy na tym rynku.

W związku na zapotrzebowaniem rynku na projekty szkoleniowe o większym stopniu szczegółowości analizowanych zagadnień MM Conferences otworzyło departament ds. Szkoleń – MMC Szkolenia.

Ostatnim elementem, który przyczynił się do osiągnięcia pozycji lidera na rynku telekomuniakcji i mediów było wprowadzenie przez spółkę w 2010 roku kwartalną publikację „PRAWO I REGULACJE ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW” oraz stronę www.prawoiregulacje.pl.

W 2011r. Emitent zintensyfikował działania i inwestycje na rynku konferencji dla sektora finansowego oraz energetycznego. Organizacja Banking Forum, w którym uczestniczyli kluczowi przedstawiciele sektora bankowego a projekt zgromadził kilkuset uczestników z rynku pozwoliła na dalszy rozwój produktów konferencyjnych premium w tym sektorze. Dodatkowo spółka zakupiła i dokonała rewitalizacji największej konferencji dla sektora energetycznego – Europower. Kluczem do sukcesu organizowanych projektów jest prowadzenie przez Emitenta szczegółowych badań dotyczących potrzeb rynku (monitoring oczekiwań merytorycznych wysoce wyselekcjonowanej grupy docelowej), dzięki którym możliwe jest trafne rozpoznanie kluczowych problemów związanych z wybranym zagadnieniem. Jedną z najważniejszych silnych stron organizacji jest licząca sto kilkadziesiąt tysięcy rekordów biznesowa baza danych dotycząca sektorów obsługiwanych przez Spółkę, która jest w sposób ciągły weryfikowana i aktualizowana.

Struktura Firmy opiera się na departamentach odpowiedzialnych za poszczególne działania w ramach tworzonych przez emitenta produktów i jest następująca:

 • Zarząd
 • Departament Operacyjny
  • Produkcja
  • MMC Design
  • MMC Szkolenia
  • Marketing
  • Informatyka
 • Departament Sprzedaży
  • Sprzedaż
  • Weryfikacja
  • Przetargi
 • Departament Finansowy
  • Kadry/Księgowość
  • Recepcja/Zamówienia
 • Departament Koordynacji
  • Koordynacja
  • Logistyka/Transport
 • Departament ds. Wydawnictwa
  • DTP
  • Grafika/Druk
 • Koordynacja merytoryczna
  • Departament ds. Sposnoringu
  • Biuro Obsługi Klienta KoorporacyjnegoEmitent współpracuje w ramach prowadzonej działalności z czołowymi polskimi i międzynarodowymi organizacjami. Do stałych klientów należy m.in. Grupa TP.


Strategia rozwoju

Celem nadrzędnym Emitenta jest utworzenie wiodącej grupy konferencyjno-medialnej ukierunkowanej na obsługę klientów korporacyjnych w rejonie europy środkowowschodniej, która będzie posiadać:

- zdywersyfikowany portfel klientów (obsługa kluczowych sektorów gospodarki)
- szeroki zakres oferowanych im produktów (ograniczony poziom ryzyka utraty płynności zamówień)
- kompetencje (know-how, kadrę oraz bazy danych i bezpośrednie kontakty z kluczowymi uczestnikami rynku w poszczególnych sektorach do organizowania projektów o charakterze kontynentalnym)

W perspektywie najbliższych lat planowany jest rozwój działalności na mniej rozwiniętych rynkach, w szczególności europejskich (w ramach UE, co zmniejsza ryzyko różnic w systemie finansowym i prawnym), gdzie znaczenie konferencji, jako platformy do komunikacji w niezwykle zdywersyfikowanych strukturach uczestników poszczególnych sektorów jest większe.

W pierwszej kolejności Emitent zakłada organizowanie projektów w Sofii (Bułgaria) oraz w Bukareszcie (Rumunia). W związku z niższym poziomem konsolidacji kluczowych branż w tych krajach istnieje wysoka potrzeba integracji branży oraz udostępniania platformy do kontaktów między małymi graczami oraz międzynarodowymi koncernami wchodzącymi na rynek.

Utrzymanie obecnych i dodatkowy wzrost przychodów Spółki ma opierać się na:

- utworzeniu nowych projektów flagowych (m.in. Polski Kongres Gospodarczy)
- zakupie i „restauracji” kluczowych projektów z rynku, ewentualnie zakupie wysoce wyspecjalizowanej firmy szkoleniowo konferencyjnej
- rozwoju obecnych projektów flagowych (rozwój geograficzny, region CEE & EMEA)
- rozwoju projektów warsztatowych i szkoleń wokół nowo powstałych/zakupionych kluczowych projektów
- rozbudowie baz danych
- kontynuacji współpracy z globalnymi organizatorami konferencji
- rozbudowie działu MMC Szkolenia
- dalszym wzroście przychodów z tytułu działalności wydawniczej
- rozwoju produktów w ramach współpracy firmami zewnętrznymi posiadającymi produkty komplementarne, dla obsługiwanej grupy klientów korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kadry kierowniczej

 

ZAUFALI NAM

alcatel alior bank atos bzwbk enea microsoft orange orlen payu pko bp play pzu sap sas teradata t-mobile visa deloitte emitel huawei payback_logo polska_grupa_energetyczna_logo strabag wierzbowski-eversheds-suthe logo-kkbl_h78 partnerzy
email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.