FinTECH w sektorze finansowym – możliwości, rozwiązania

Grupa tematyczna:
IT i nowe technologie, Finanse

Data: 26-27.09.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Dr
Krzysztof
Korus

Rozwiązanie prawne tworzone dla Fintech w Polsce, Europie i na świecie

 • Przegląd
 • Skuteczność
 • Prognozy
 • Q&A session
10:00
av

Piotr
Góralczyk

Fintechowe Platformy API - skalowanie i rozwijanie produktów finansowych z wykorzystaniem TPP AISP/PISP , case studies dot. blockchain

 • przykłady wykorzystania bankowych danych AISP dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego i telekomunikacyjnego
 • granice decentralizacji w systemie bankowym: nośnik trwały, RODO/GDPR z wykorzystaniem technologii blockchain
 • API Economy w oparciu o współpracę z TPP HUB
11:00

Networking, przerwa kawowa

11:30

PANEL DYSKUSYJNY: Rozwoju branży FinTech w Polsce – szansą czy zagrożeniem dla sektora finansowego?

Moderator:

 • Piotr Ziółkowski,  Fintech & regulatory lawyer

Uczestnicy:

 • Krzysztof Pycia, Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)
 • dr Krzysztof Korus, Radca prawny, Partner, dLK Legal Korus
 • Łukasz Piechowiak, Redaktor naczelny Fintek.pl
 • Łukasz Łyczko, Radca prawny, PwC Legal
 • Bogusław Bieda, Prezes Zarządu, Vindicat.pl
 • Michał Pawlik, Współzałożyciel i Prezes Zarządu, SMEO S.A.
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Krzysztof
Pycia

Tożsamość w Internecie oraz bezpieczeństwo kanałów zdalnych

 • Wyzwania dla weryfikacji tożsamości przez Internet
 • Przyszłość zdalnej weryfikacji tożsamości
 • Wyzwania dla bezpieczeństwa kanałów zdalnych wynikające z PSD2
 • Q&A session
14:45
av

Dr
Michał
Nowakowski

Otoczenie regulacyjne dla sektora FinTech w Polsce i na świecie – pierwsze doświadczenia

 • Unia Europejska – podejście Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Banku Centralnego
 • Hong Kong, Singapur, Wielka Brytania a może Polska? Gdzie szukać korzystnych rozwiązań prawnych dla rozwoju sektora FinTech?
 • Q&A session
15:45
av

Szymon
Ciach

av

Piotr
Gałka

Enterprise blockchain w bankowości - ramy prawne

 • Opis czym jest enterprise blockchain
 • Jakie są podstawowe różnice pomiędzy permissioned (prywatnym) i permissionless (publicznym) blockchainem
 • Jakie kluczowe obszary prawne podlegają analizie przy budowaniu rozwiązania; od jakich obszarów należy zacząć projekt?
 • Wysokopoziomowe omówienie tematów związanych z: ładem korporacyjnym; jurysdykcją, prawem konkurencji oraz licencjonowaniem
 • Outsourcing bankowy a blockchain
 • Skuteczność SmartContractów
 • Dane osobowe
 • Q&A session
16:15

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Sylwester
Janik

Inwestycje oraz modele współpracy w sektorze FinTech  - rynek europejski i globalny

 • Analiza inwestycji VC/CVC w globalnym sektorze FinTech
 • Sektory & spółki na których skoncentrowana jest uwaga funduszy VC
 • Aktywność banków na rynku inwestycyjnym i nowych usług finansowych
 • Główne modele współpracy między instytucjami finansowymi a spółkami FinTechowymi
 • Q&A session
9:45
av

Michał
Pawlik

Kolaboracja tradycyjnych instytucji finansowych z firmami sektora FinTech dedykowanymi dla Klientów z segmentu MŚP - jako jedyna droga dla sukcesu obu stron

 • Modele współpracy: cross-selling, co-branding, white-label
 • Business case: SMEO
 • Q&A session
11:00

Networking, przerwa kawowa

11:30
av

Marek
Chlebicki

av

Anna
Maj

Banki i FinTechy - trudna współpraca na trudnym rynku finansowym w Polsce

 • Wyniki raportu PwC - barometr nastawienia Banków i FinTechów do wzajemnej konkurencji i współpracy
 • Kluczowe kierunki strategiczne rozwoju bankowości, potencjalne obszary do współpracy z FinTechami
 • Optyka strategiczna Banków - co budować wewnątrz, czego szukać na zewnątrz, czego szukać w FinTech
 • Optyka FinTech - koncentracja na pomyśle i rozwiązaniu oraz konfrontacja z biznesem banków
 • Wyzwania współpracy Banków z FinTech - różnice prędkości, agenda taktyczna kontra agenda strategiczna
 • Kluczowe czynniki sukcesu dla każdej ze stron
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Mateusz
Jakóbiak

av

Bogusław
Bieda

Współpraca FinTech i LegalTech z instytucjami finansowymi w Polsce

 • Otoczenie i specyfika wymagań instytucji finansowych we współpracy z FinTech i LegalTech. Na co instytucje zwracają uwagę i czego szukają, jakie problemy mają rozwiązać firmy współpracujące
 • Jak budować FinTech i LegalTech żeby mógł współpracować z instytucją bankową
 • Dopasowanie rozwiązań oferowanych przez FinTech i LegalTech do instytucji bankowych
 • Największe błędy popełniane przez instytucje bankowe w relacji FinTech i LegalTech
 • Trendy światowe pokazujące współpracę instytucji bankowych z FinTechami
 • Case study wdrożenia FinTech i LegalTech na polskim rynku
 • Q&A session
14:15
av

Sebastian
Grzelak

Blitz disruption - jak firmy z branży FinTech osiągają cele biznesowe

 • Jak usprawnić procesy tworzenia oprogramowania produktów FinTech
 • Jak pozwolić integrować się swoim partnerom poprzez rozwój API i jednocześnie integrować się z nimi
 • Jak pokonać problemy z komunikacją zespołów zdalnych w projektach FinTech
 • Q&A session
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Fintech w Polsce, Europie i na świecie
 • Bezpieczeństwa kanałów zdalnych wynikające z PSD2
 • Enterprise blockchain w bankowości
 • Inwestycje oraz modele współpracy w sektorze FinTech 
 • Współpraca FinTech i LegalTech
 • Blitz disruption

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Zainteresowanie banków branżą FinTech jest coraz większe. Liczba firm, które wykorzystują nowoczesne technologie w oferowaniu usług finansowych wzrasta w gwałtownym tempie. Podczas wydarzenia Prelegenci opowiedzą o trendach na rynku i przyszłości współpracy pomiędzy sektorami. Badania wskazują, że relacja banki a spółki FinTech najczęściej dotyczy nowych metod płatności oraz marketingu cyfrowego. Dążenie banków do mobilności i innowacyjności wiąże się z wprowadzeniem rozwiązań FinTechowych. Coraz więcej instytucji finansowych włącza innowacje w swoją oficjalną strategię działania. Sektor bankowy zaczyna implementować niektóre z rozwiązań stając się często partnerem lub klientem firm FinTech. Jak skutecznie wprowadzić rozwiązania FinTech do sektora bankowego? Jaki model technologii wykorzystać? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą Prelegenci w trakcie organizowanego przez naszą firmę spotkania. Dodatkowo, zaprezentują przykłady wdrożonych już aplikacji w bankach oraz ewentualne ograniczeniami jakie występują na etapie wdrożeń rozwiązań FinTech, poznają przykłady wdrożonych już aplikacji w bankach. Eksperci z firmy FinTechowej i sektora bankowego opowiedzą o swoich doświadczeniach oraz wzajemnej współpracy na panelu dyskusyjnym.

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do sektora bankowego w szczególności dyrektorów, specjalistów, kadry managerskiej działów:

 • Badań i rozwoju (R&D)
 • Jakości
 • Strategii
 • Kontrolingu
 • Zarządzania
 • Innowacji

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FinTECH w sektorze finansowym – możliwości, rozwiązania „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 08.08.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 22.08.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 22.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem FinTECH w sektorze finansowym – możliwości, rozwiązania (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Dr Krzysztof Korus

Partner, dLK Legal

avatar

Łukasz Łyczko

Radca prawny, PwC Legal

avatar

Krzysztof Pycia

Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)

avatar

Piotr Góralczyk

Przedsiębiorca, UnifiedAPI

avatar

Dr Michał Nowakowski

Założyciel 5th Summit - www.finregtech.pl, Of Counsel w Kancelarii Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services

avatar

Marek Chlebicki

Dyrektor, PwC Polska

avatar

Szymon Ciach

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Piotr Gałka

Associate, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Sebastian Grzelak

Project Manager, Netguru

avatar

Mateusz Jakóbiak

Członek Zarządu, Vindicat.pl

avatar

Sylwester Janik

General Partner, Cogito Capital Partners

avatar

Michał Pawlik

Współzałożyciel i Prezes Zarządu, SMEO SA

avatar

Piotr Ziółkowski

Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska

avatar

Bogusław Bieda

Prezes Zarządu, Vindicat.pl

avatar

Łukasz Piechowiak

Redaktor naczelny Fintek.pl

avatar

Anna Maj

FinTech Leader, PwC

Partnerzy