Jakich treści poszukują i potrzebują odbiorcy? Content marketing i SEO praktyczna odsłona

Grupa tematyczna:
Marketing i sprzedaż, Marketing i PR

Data: 15.05.2018 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Jak zbudować strategię Content Marketing i redagować treści w Internecie (webwriting)?

 • Grupa docelowa na start – w jaki sposób identyfikować odbiorców i potencjalnych odbiorców? Zestaw praktycznych narzędzi i technik
 • Co motywuje i angażuje odbiorców oraz skłania do udostępnienia danych i zakupu?
 • Jak różnicować komunikację w ramach marketingu treści w zależności od odbiorcy?
 • W jaki sposób pochwycić uwagę odbiorcy – od emocji do rozsądku?
 • Formy i narzędzia content marketingu od A do Z – co buduje świadomość, co angażuje i skłania do pozostawienia kontaktu, a co sprzedaje?
 • Cykl publikacji – jak często i czy warto stosować tzw. re-cycling treści.
 • Co to jest, czy warto i jak działa tzw. ever-green content?
 • 10 praktycznych sposobów na dystrybucję i promocję treści w ramach Content Marketingu (od SEO i AdWords przez social media po sieci CM i reklamę natywną) – ile to kosztuje i jakie efekty przynosi?
 • Jak mierzyć skuteczność działań marketingu treści – przegląd wskaźników i narzędzi krok po kroku
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Web-writing krok po kroku – jak pisać i przygotować treści na potrzeby internetu?

 • Krótko czy długo – jak pisać by zachęcać odbiorcę by pozostał dłużej?
 • Visual Content – jak obraz i wideo wpływ na odbiorcę?
 • Mobile vs Desktop – jak pisać na urządzenia mobilne i obniżać współczynnik odrzuceń?
 • Dekalog web-writera – checklista nowoczesnego redaktora.
 • Formatowanie treści i „lifitng” językowy – sprawdzone narzędzia i techniki na „dopieszczenie” tekstu
 • Klasyka web-writera w praktyce – odwrócona piramida, skanowanie i skimming oraz wzorzec F – czy wciąż aktualny?


Ćwiczenie praktyczne – plan mini-kampanii Content Marketing

13:00

Przerwa na lunch

14:00

SEO, czyli jak pozycjonować serwis w wynikach wyszukiwania Google

1. Strategia SEO on-site – jak optymalizować serwis od strony technicznej i treści?

 • Rynek wyszukiwarek i ich algorytmy – co powoduje, że inne strony okupują pierwsza miejsca w wynikach wyszukiwania?
 • Modele rozliczeń SEO – sam lub z agencją – ile to kosztuje?
 • Search behaviour - zachowania użytkowników w wyszukiwarce
 • Audyt serwisu pod kątem SEO – jak sprawdzić w praktyce siłę i słabości naszego serwisu?
 • Strategia pozycjonowania – taktyka on-site i off-site
 • Optymalizacja serwisu od A do Z – techniczne aspekty i merytoryczna treść
 • SEO On-site - Jak redaktor może przyczynić się do pozycjonowania witryny? – 10 zasad redaktora i dziennikarza internetowego w redagowaniu informacji pod SEO
 • znajomość podstawowych pojęć - takich jak: link-buliding, meta-tagi; przyjazne linki
 • podstawowa znajomość struktury kodu HTML i jej związku z SEO (tytuł strony, znaczniki H1...H3, meta-tagi, alt-text)
 • znajomość podstawowych czynników wpływających na pozycjonowanie organiczne
15:00

Przerwa kawowa

15:15

2. SEO off-site – jak realizować działania poza serwisem w zakresie link building?

 • SEO 0FF-site Jak pozyskiwać linki do serwisu, by zwiększyć liczbę linków przychodzących – case study
 • Zagadnienie do poruszenia: idea long-tail w praktyce
 • Jak pozyskiwać linki do serwisu, by zwiększyć liczbę linków przychodzących – case study
 • Weryfikacja skuteczności SEO w Google Analytics
 • Prezentacja dodatkowych narzędzi online pomocnych pozycjonerom – jak inne narzędzia wspierają w wykorzystaniu 100% potencjału wyszukiwarek?
 • Nieetyczne sposoby pozycjonowania – techniki i kary

Ćwiczenie praktyczne – weryfikacja serwisu i taktyki pozycjonowania na przykładzie branży/serwisu klienta

16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zadajesz sobie pytania …

 • Jak sprawić, żeby treści publikowane przeze mnie były zauważone?
 • Jak przyciągnąć uwagę klientów i stać się w ich oczach ekspertem?
 • Co powoduje, że moja konkurencja ma się lepiej niż ja ?
 • Dlaczego wszyscy w kółko mówią o pozycjonowaniu?

Im dłużej pozostajesz bez odpowiedzi, tym większa liczba Twoich klientów trafia do konkurencji. Rynek dzisiaj wymaga tworzenia contentu, który zaangażuje potencjalnych klientów do wspólnego działania. Dowiedz się jak tworzyć hipnotyzujące treści i gdzie najlepiej je publikować.

Podczas szkolenia zaprezentujemy praktyczne ćwiczenia i narzędzia:

 • definiowanie taktyk i strategii w zakresie marketingu treści
 • praktyczne zasady formatowania i redagowania informacji pod kątem segmentów odbiorców (persony)
 • najlepsze praktyki i antywzorce publikacji contentu
 • gotowe narzędzia i aplikacje rozpowszechniania informacji
 • mechanizmy i systemu monitorujące skuteczność oraz popularność contentu w sieci
 • poznanie kluczowych zasad i narzędzi wspierających proces pozycjonowania i audytowania SEO
 • prezentacja efektywnych i praktycznych porad związanych z wykorzystaniem narzędzi Google’a w zakresie zwiększania obecności w wynikach wyszukiwania
 • identyfikacja, analiza i interpretacja kluczowych wskaźników komunikacji online udostępnianych przez narzędzia Google

Szkolenie oparte na formule warsztatowej z dużą liczbą ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Prezentacja wielu case’ów

Do udziału zapraszamy:

 • Ekspertów i specjalistów ds. e-marketingu i marketingu odpowiedzialnych za politykę komunikacji online
 • Pracowników działów marketingu, PR i project managerów poszukujących inspiracji
 • Kierowników i dyrektorów nadzorujących komunikację marketingową i sprzedażą

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Jakich treści poszukują i potrzebują odbiorcy? Content marketing i SEO praktyczna odsłona „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 25.04.2018 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 25.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Jakich treści poszukują i potrzebują odbiorcy? Content marketing i SEO praktyczna odsłona (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Artur Maciorowski

Trener, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu

Partnerzy