Nowoczesna rekrutacja - innowacyjne metody dotarcia do najlepszych kandydatów

Grupa tematyczna: HR i Kadry

Data: 31.05.2019r.

Cena:
1495 zł/os. > 11.05-01.06.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

9:40

Najnowsze trendy w rekrutacji

 • Technologie w rekrutacji i digital HR
 • Content marketing w rekrutacji
 • Transparentność w rekrutacji

Metoda pracy: prezentacja najciekawszych rynkowych praktyk

10:10

Candidate experience w rekrutacji

 • Trendy rynkowe w zakresie candidate experience
 • Jak określić oczekiwania kandydatów z naszej grupy docelowej

Metoda pracy: prezentacja trenera

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Candidate experience w rekrutacji cd.

 • Quick wins, czyli małe zmiany, które robią dużą różnicę
 • Jak pozyskać biznes przy wdrażaniu zmian w obszarze candidate experience

Metoda pracy: prezentacja trenera + ćwiczenie

12:00

Nowe i nowoodkryte kanały pozyskiwania kandydatów

 • Jak zbudować i zmierzyć skuteczność naprawdę dobrego „ogłoszenia”
 • Active sourcing online

Metoda pracy: prezentacja trenera + ćwiczenie

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nowe i nowoodkryte kanały pozyskiwania kandydatów – cd.

 • Meetupy, wydarzenia, spotkania branżowe

Metoda pracy: prezentacja trenera

14:30

Social media w rekrutacji kandydatów

 • Profil firmowy vs profil kariera – zalety i ograniczenia
 • Reklama i kampanie reklamowe w serwisach społecznościowych
 • Zarządzanie komunikacją w serwisach społecznościowych

Metoda pracy: prezentacja trenera

15:00

Przerwa kawowa

15:15

Social media w rekrutacji kandydatów – cd.

 • Bezpośrednie formy kontaktu z kandydatem
 • Włączanie pracowników w działania w social media

Metoda pracy: prezentacja trenera + dyskusja

15:45

Analityka w rekrutacji

 • Dobre i złe mierniki w rekrutacji
 • Mierniki, które wspierają dbanie o candidate experience

Metoda pracy: prezentacja trenera + ćwiczenie

16:30

Zakończenie szkolenia; podsumowanie, wręczenie certyfikatów Uczestnikom, zdjęcie

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

 

Cele szkolenia to dostarczenie najnowszej wiedzy na temat:

 • aktualnych trendów w rekrutacji
 • najskuteczniejszych kanałów pozyskiwania kandydatów
 • specyfiki działań rekrutacyjnych w social media
 • sposobów budowania pozytywnego candidate experience
 • wskaźników analitycznych, którym warto przyglądać się w procesach rekrutacji

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • możliwość zapoznania się z przykładami innowacyjnych kampanii i działań w obszarze rekrutacji
 • poznanie sposobów na pozyskanie biznesu przy wdrażaniu zmian w obszarze rekrutacji
 • wymiana poglądów z uczestnikami szkolenia i dyskusja nt. barier pojawiających się w organizacjach i sposobów radzenia sobie z nimi
 • przećwiczenie pod kierunkiem trenera umiejętności oceny efektywności rekrutacji

Grupa docelowa szkolenia:

Szkolenie kierujemy do:

 • specjalistów HR oraz menedżerów, którzy dokonują procesu rekrutacji na co dzień i pragną zdobyć wiedzę i umiejętności do efektywnego przeprowadzania pełnego procesu rekrutacji
 • osób, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu kompetencji oraz wykorzystywać różnorodne metody selekcji
 • właścicieli firm

Metody szkoleniowe:

 • wykład i prezentacja
 • ćwiczenia
 • dyskusja moderowana
 • quizy

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowoczesna rekrutacja - innowacyjne metody dotarcia do najlepszych kandydatów „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 10.05.2019 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 10.05.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowoczesna rekrutacja - innowacyjne metody dotarcia do najlepszych kandydatów (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Marta Pawlak-Dobrzańska

Marta Pawlak-Dobrzańska

Strateg i Analityk HR w Great Digital

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij