Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego i zmian na rynku

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 22-23.06.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 23.05-23.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wobec Prezesa URE

 • Obowiązki związane z zatwierdzaniem taryf
 • Sankcje za niedopełnienie obowiązków
Magdalena Michalik

Magdalena Michalik

Prawnik, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy
11:00

Przerwa

11:30

Kontrole URE – prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Head of Energy, DLA Piper
Łukasz Jankowski

Mateusz Koszel

Associate, DLA Piper
Paweł Makaruk

Paweł Makaruk

Junior Associate, Kancelaria DLA Piper
12:15

Nowe uprawnienia Prezesa URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Head of Energy, DLA Piper
Łukasz Jankowski

Mateusz Koszel

Associate, DLA Piper
Paweł Makaruk

Paweł Makaruk

Junior Associate, Kancelaria DLA Piper
13:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Zasady działania w przypadku nałożenia kary przez URE

 • Kategorie, wysokość i reguły stosowania kar
 • Jak zminimalizować ryzyko nałożenia kary
 • Procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE
Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski

Radca prawny, Kancelaria Prawna Oskar Pawłowski i Wspólnicy
10:30

Przerwa

11:00

Przebieg sporu na linii przedsiębiorstwo energetyczne - Prezes URE – case study

Daniel Borkowski

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner
12:30

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W związku z tym, że branża energetyczna przechodzi aktualnie ogromne zmiany, zarówno od strony regulacyjnej, jak też pod względem zmian na rynku, postanowiliśmy zorganizować warsztaty, które przedstawią Państwu wszystkie aspekty związane z niezwykle ważnym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest odpowiedzialność przed Prezesem URE. W trakcie wydarzenia, wybitni eksperci przedstawią Uczestnikom prawa i obowiązki przedsiębiorstwa na wszystkich etapach relacji z URE, najczęstsze problemy, jakie występują w tym obszarze oraz przedstawią w jaki sposób można uniknąć kar i sankcji nakładanych przez Urząd, przede wszystkim: nowe uprawnienia Prezesa URE, w jaki sposób realnie URE jest w stanie kontrolować podmioty koncesjonowane, jak wygląda procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE oraz przebieg sporu na linii przedsiębiorsto energetyczne – Prezes URE.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm z całego sektora energetyczno-paliwowego.

Główne zagadnienia:

 • Kontrole URE – prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego
 • Nowe uprawnienia Prezesa URE w świetle nowelizacja prawa energetycznego
 • Obowiązki sprawozdawczo-informacyjne wobec Prezesa URE, w tym związane z zatwierdzaniem taryf
 • Przebieg sporu na linii przedsiębiorstwo energetyczne - Prezes URE - case study
 • W jaki sposób realnie URE jest w stanie kontrolować podmioty koncesjonowane
 • Zasady działania w przypadku nałożenia kary przez URE

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetycznej (sektora elektroenergetycznego, ciepłowniczego oraz paliwowego), odpowiedzialnych za relacje z URE, a także wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wszystkich aspektów odpowiedzialności przed Prezesem URE. Do uczestnictwa zachęcamy przede wszystkim pracowników reprezentujących działy:

 • Prawny
 • Polityki Regulacyjnej
 • Compliance
 • Kontroling
 • Operacyjny

Techniczne szczegóły szkolenia

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego i zmian na rynku „Warsztatcie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztatu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi:

  1. 1 995 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Warsztatcie obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Warsztatu;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego i zmian na rynku (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztatcie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatcie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztatcie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztatcie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztatcie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Daniel Borkowski

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner

Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski

Radca prawny, Kancelaria Prawna Oskar Pawłowski i Wspólnicy

Magdalena Michalik

Magdalena Michalik

Prawnik, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Counsel, Head of Energy, Kancelaria DLA Piper

Mateusz Koszel

Mateusz Koszel

Associate, DLA Piper

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij