Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego i zmian na rynku

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 22-23.06.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 23.05-23.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wobec Prezesa URE

 • Obowiązki związane z zatwierdzaniem taryf
 • Sankcje za niedopełnienie obowiązków
Magdalena Michalik

Magdalena Michalik

Prawnik, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy
11:00

Przerwa

11:30

Kontrole URE – prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Head of Energy, DLA Piper
Łukasz Jankowski

Mateusz Koszel

Associate, DLA Piper
Paweł Makaruk

Paweł Makaruk

Junior Associate, Kancelaria DLA Piper
12:15

Nowe uprawnienia Prezesa URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Head of Energy, DLA Piper
Łukasz Jankowski

Mateusz Koszel

Associate, DLA Piper
Paweł Makaruk

Paweł Makaruk

Junior Associate, Kancelaria DLA Piper
13:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Zasady działania w przypadku nałożenia kary przez URE

 • Kategorie, wysokość i reguły stosowania kar
 • Jak zminimalizować ryzyko nałożenia kary
 • Procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE
Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski

Radca prawny, Kancelaria Prawna Oskar Pawłowski i Wspólnicy
10:30

Przerwa

11:00

Przebieg sporu na linii przedsiębiorstwo energetyczne - Prezes URE – case study

Daniel Borkowski

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner
12:30

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W związku z tym, że branża energetyczna przechodzi aktualnie ogromne zmiany, zarówno od strony regulacyjnej, jak też pod względem zmian na rynku, postanowiliśmy zorganizować warsztaty, które przedstawią Państwu wszystkie aspekty związane z niezwykle ważnym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest odpowiedzialność przed Prezesem URE. W trakcie wydarzenia, wybitni eksperci przedstawią Uczestnikom prawa i obowiązki przedsiębiorstwa na wszystkich etapach relacji z URE, najczęstsze problemy, jakie występują w tym obszarze oraz przedstawią w jaki sposób można uniknąć kar i sankcji nakładanych przez Urząd, przede wszystkim: nowe uprawnienia Prezesa URE, w jaki sposób realnie URE jest w stanie kontrolować podmioty koncesjonowane, jak wygląda procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE oraz przebieg sporu na linii przedsiębiorsto energetyczne – Prezes URE.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm z całego sektora energetyczno-paliwowego.

Główne zagadnienia:

 • Kontrole URE – prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego
 • Nowe uprawnienia Prezesa URE w świetle nowelizacja prawa energetycznego
 • Obowiązki sprawozdawczo-informacyjne wobec Prezesa URE, w tym związane z zatwierdzaniem taryf
 • Przebieg sporu na linii przedsiębiorstwo energetyczne - Prezes URE - case study
 • W jaki sposób realnie URE jest w stanie kontrolować podmioty koncesjonowane
 • Zasady działania w przypadku nałożenia kary przez URE

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetycznej (sektora elektroenergetycznego, ciepłowniczego oraz paliwowego), odpowiedzialnych za relacje z URE, a także wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wszystkich aspektów odpowiedzialności przed Prezesem URE. Do uczestnictwa zachęcamy przede wszystkim pracowników reprezentujących działy:

 • Prawny
 • Polityki Regulacyjnej
 • Compliance
 • Kontroling
 • Operacyjny

Techniczne szczegóły szkolenia

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego i zmian na rynku „Warsztatcie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztatu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi:

  1. 1 995 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Warsztatcie obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Warsztatu;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego i zmian na rynku (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztatcie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatcie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztatcie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztatcie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztatcie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Daniel Borkowski

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner

Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski

Radca prawny, Kancelaria Prawna Oskar Pawłowski i Wspólnicy

Magdalena Michalik

Magdalena Michalik

Prawnik, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Mateusz Koszel

Mateusz Koszel

Associate, DLA Piper

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij