Postępowanie o zatwierdzenie układu – kluczowe zagadnienia

Grupa tematyczna: Prawo, Finanse

Tagi: postępowania restrukturyzacyjne | dzień układowy | układ

Data: 25.11.2022r.

Cena:
445 zł/os. > 05.11-25.11.2022

Program

 
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

BLOK I

Podstawowe zasady postępowania o zatwierdzenie układu

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu – informacje ogólne
 • Pozycja dłużnika – kto i na jakiej podstawie może wszcząć postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Nadzorca układu i jego rola w postępowaniu
 • Pozycja wierzyciela w postępowaniu
 • Układ – czym jest i w jaki sposób jest przyjmowany
 • Skutki układu – w jaki sposób układ może pomóc przedsiębiorcy w kryzysie
 • Terminy w postępowaniu
 • Rola sądu w postępowaniu o zatwierdzenie układu
10:15

Przerwa

10:30

BLOK II

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego - zalety i ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem stosunku najmu

 • Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego – informacje ogólne
 • Skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego
 • Wpływ obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego na egzekucję
 • Wpływ obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego na możliwość wypowiadania umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu
 • Terminy związane z obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego,
 • Pozycja wierzyciela
11:15

BLOK III

Zakończenie postępowania o zatwierdzenie układu. Co dalej?

 • Brak przyjęcia układu – skutki, sposób zakończenia postępowania
 • Zatwierdzenie układu – przejście do fazy wykonywania układu
 • Zasady wykonywania układu
 • Rola nadzorcy układu
 • Niewykonywanie układu – droga do jego uchylenia
11:45

Zakończenie

Marek Miszkiel,
BSWW legal & tax

Mariusz Grochowski,
BSWW legal & tax

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu Postępowanie o zatwierdzenie układu – kluczowe zagadnienia. Kto i na jakiej podstawie może wszcząć postępowanie o zatwierdzenie układu? Jakie są skutki braku przyjęcia układu? Na te i inne pytania odpowiedzą Eksperci z kancelarii BSWW legal & tax oraz kompleksowo wyjaśnią procedurę postępowania restrukturyzacyjnego.

Główne zagadnienia:

 • Podstawowe zasady postępowania o zatwierdzenie układu
 • Rola sądu w postępowaniu o zatwierdzenie układu
 • Zalety i ryzyka obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego
 • Przejście do fazy wykonywania układu
 • Sposób zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu

Grupa docelowa:
Na wydarzenie zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów i branż, z działów:

 • Prawnego
 • Finansowego
 • Sporów sądowych
 • Restrukturyzacyjnego
 • Egzekucyjnego
 • Windykacyjnego

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Senior Project Manager, Team Leader
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Postępowanie o zatwierdzenie układu – kluczowe zagadnienia „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 345 zł + 23% VAT do 4.11.2022 r.

  2. 445 zł + 23% VAT po 4.11.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.11.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Postępowanie o zatwierdzenie układu – kluczowe zagadnienia (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Marek Miszkiel

Marek Miszkiel

Partner and Head of Litigation & Arbitration Practice, BSWW legal & tax

Mariusz Grochowski

Mariusz Grochowski

Senior Associate, BSWW legal & tax

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij