Rynek usług płatniczych w świetle obowiązujących i planowanych regulacji prawnych oraz problemów praktycznych

Grupa tematyczna: Banki, Finanse, Prawo

Tagi: PSD2 | TPP | Biometria | API | SCA | interfejs | ASPSP | SEPA | UUP

Data: 18-19.11.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 20.10-19.11.2020

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Wdrożenie usług TPP – konstrukcja regulacyjne vs. potrzeby biznesowe

 • Praktyczny model wdrożenia usługi TPP przez banki i dostawców niebankowych
 • Nietypowe warianty AIS: model czterostronny, usługi premium, etc.
 • Inicjowanie płatności – wdrożenie usługi przez acquirera
dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

11:00

Przerwa kawowa

11:15

PSD3 i inne nadchodzące regulacje: spodziewane zmiany 2020-2023

 • Kierunki zmian PSD2
 • Open Finance, SEPA API Access Scheme, SEPA Request - To - Pay, inne inicjatywy 
 • Digital Financial Identity
 • Digital Assets (crypto)
dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

12:45

Przerwa lunchowa

13:30

Problemy praktyczne stosowania PSD2 w świetle przepisów RODO

 • Wykorzystywanie danych klienta - jakie dane, w jakim zakresie i na jakiej podstawie może przetwarzać TPP?
 • Obowiązki TPP i ASPSP wynikające z RODO
 • Projekt wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych
dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

15:00

Reklamacje i odpowiedzialność za transakcje płatnicze

 • Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje i włamania na rachunki klientów
 • Zasady zwrotu środków klientowi - D+1 w praktyce
 • Granica pomiędzy odpowiedzialnością ASPSP a TPP
 • Typowe przypadki odpowiedzialności dostawcy
Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Wpływ pandemii Covid-19 na rynek usług płatniczych

 • Wzrost rynku ecommerce jako wyzwanie dla dostawców usług płatniczych
 • Potencjał TPP w zarządzaniu firmowymi finansami
 • Zdalny onboarding klienta
 • Bezpieczeństwo rachunku bankowego klienta w czasach pandemii
Krzysztof Pycia

Krzysztof Pycia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Nowi gracze na rynku płatności - jak funkcjonowanie fintechów wpływa na bankowość?

 • Banki kontra Revolut - jak poradzić sobie z fintechowym konkurentem?
 • Jak funkcjonowanie firm świadczących usługi sprzedaży kart wpływa na bankowość?
 • Rozporządzenie w sprawie pośredników internetowych (Amazon, e-Bay, Google Play) i praktyczna strona ich relacji z klientem
dr Michał Grabowski

dr Michał Grabowski

12:45

Przerwa lunchowa

13:30

Interfejsy ASPSP na rynku polskim i w UE

 • Problemy praktyczne związane z udostępnieniem interfejsu TPP
 • Zwolnienia z fallback – aspekty praktyczne
 • Standaryzacja standardów – czy powstanie europejski hub PSD2?
 • Opinia EBA w zakresie wątpliwości dotyczących stosowania zapisów dyrektywy PSD2 w zakresie interfejsów
Piotr Góralczyk

Piotr Góralczyk

Paweł Łaskarzewski

Paweł Łaskarzewski

14:15

Obowiązek silnego uwierzytelniania klienta przez dostawców a UX użytkownika

 • Rozdzielenie elementów SCA
 • Biometria w SCA - szanse rozwoju, bezpieczeństwo
 • Stosowanie wymogów SCA i wyłączeń w praktyce
Piotr Góralczyk

Piotr Góralczyk

Paweł Łaskarzewski

Paweł Łaskarzewski

15:45

Zakończenie warsztatu; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Wprowadzenie PSD2 przyniosło rewolucję w płatnościach. Wzmożona weryfikacja transakcji, liczne przywileje klienta względem banków, rosnąca konkurencja ze strony TPP to tylko nieliczne echa PSD2, z którymi przyszło się mierzyć bankom. PSD2 w wielu obszarach budzi nadal szereg praktycznych wątpliwości. W czerwcu br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego próbował odpowiedzieć na najbardziej problemowe pytania związane z pakietem PSD2. W lipcu br. Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała dokument, który odnosi się do wielu zależności lub ich braku pomiędzy regulacją PSD2 a RODO. Na horyzoncie niebawem pojawi się propozycja nowej wersji unijnej regulacji płatnościowej, a dla rynku będzie to oznaczało kolejne ogromne wyzwanie wdrożeniowe. Udział w naszym wydarzeniu przyniesie wiedzę na temat tego, jak płynnie przejść proces zmian, by sprostać dostosowaniu do obecnych, jak i planowanych regulacji, uchronić się od uchybień w znajomości przepisów, a oprócz tego powie o praktycznej stronie ich egzekucji. Nasi doświadczeni eksperci omówią też nowoczesne metody weryfikacji tożsamości i podpowiedzą jak wdrożyć procedury pozwalające sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami wymagający klient nowoczesnej bankowości.

Główne zagadnienia:

 • Opinie EBA w zakresie wątpliwości dotyczących stosowania dyrektywy PSD2
 • PSD3 - jakich zmian na rynku płatności możemy się spodziewać i kiedy?
 • Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze i włamania na rachunki klientów
 • Bezpieczeństwo rachunku bankowego klienta w czasach pandemii
 • Obowiązek silnego uwierzytelniania klienta przez dostawców a UX użytkownika
 • RODO vs PSD2 - projekt wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego, w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Bankowości elektronicznej
 • Bezpieczeństwa
 • Bankowości Detalicznej i Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Prawnego oraz Compliance

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rynek usług płatniczych w świetle obowiązujących i planowanych regulacji prawnych oraz problemów praktycznych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.09.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 19.10.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 19.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rynek usług płatniczych w świetle obowiązujących i planowanych regulacji prawnych oraz problemów praktycznych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Adwokat, DLK Legal

Krzysztof Pycia

Krzysztof Pycia

Sales Director Financial Sector, Blue Media

Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, Associate, Kancelaria DLK Legal

dr Michał Grabowski

dr Michał Grabowski

Raca Prawny, Michał Grabowski Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Góralczyk

Piotr Góralczyk

Founder & CEO, UnifiedAPI

Paweł Łaskarzewski

Paweł Łaskarzewski

CEO & Technological Founder, Plave

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij